Αποκατάσταση παλαιού ελαιοτριβείου Τυρού – Μετατροπή σε κέντρο Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Αποκατάσταση παλαιού ελαιοτριβείου Τυρού – Μετατροπή σε κέντρο Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτωνΑποκατάσταση παλαιού ελαιοτριβείου Τυρού – Μετατροπή σε κέντρο Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 1.169.354,84 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ", στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, (Κύριος του Εργου) του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου (Φορέας Υλοποίησης ) και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρίας κ. Στυλιανού Καλαμπάκα.
To έργο αφορά την Αποκατάσταση του κτιρίου του παλαιού Ελαιοτριβείου στον Τυρό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και την Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων
Με την κατάλληλη εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση του κτιρίου και την εφαρμογή της νέας του χρήσης ως εστία αθλητικής, πολιτιστικής, τουριστικής αλλά και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, θα επιτευχθεί η λειτουργική επανένταξή του στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της περιοχής.
Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινάει να δημιουργείται μια πολύ σημαντική πολιτιστική υποδομή η οποία έλλειπε απο τον Τυρό καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μια αίθουσα να φιλοξενήσει τις πολιτιστικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής
Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει η δυνατότητα στην όμορφη παραθαλάσια κωμόπολη του Δήμου Νότιας Κυνουρίας να μπορεί να φιλοξενήσει ή να διοργανώσει διάφορα πολιτιστικά γεγονότα και τους χειμερινούς μήνες παρατείνοντας την τουριστική περίοδο που σήμερα περιορίζεται τους θερινούς μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages