Deutsche Aeolia | τρεις άδειες παραγωγής για αιολικά πάρκα σε περιοχές της Αρκαδίας και της Λακωνίας - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Deutsche Aeolia | τρεις άδειες παραγωγής για αιολικά πάρκα σε περιοχές της Αρκαδίας και της ΛακωνίαςΈχουν περάσει ακριβώς 15 χρόνια από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2007 όταν συστάθηκε η εταιρεία Deutsche Aeolia Α.Ε. με φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ. Χαρακτηριστικός ήταν και ο σκοπός της εταιρείας που προέβλεπε δραστηριοποίηση σε όλο των φάσμα των ανανεώσιμων και ειδικότερα από τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη μελέτη, την αδειοδότηση, μέχρι την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την εμπορική εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδραυλική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων παλιρροϊκή ενέργεια, βιομάζα, βιοαέρια)…

Η Deutsche Aeolia ήταν τότε θυγατρική της Deutsche Bank, στην οποία είχε συμμετοχή η πτωχευμένη σήμερα Άλφα Γκρίσιν με 20%, ενώ το αρχικό επενδυτικό πλάνο ξεπερνούσε τα 60 εκατ. ευρώ.

Έκτοτε, ωστόσο, και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της καθώς δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει κανένα από τα αιολικά πάρκα που σχεδίαζε. Επομένως, ο κύκλος εργασιών της είναι μηδενικός, συσσωρεύει ζημίες ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της (κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021), είχε καταστεί κατώτερο του ημίσεως (½) του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι άδεις που κατέχει

Οι προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2008 και 2009 όταν υπέβαλε στη ΡΑΕ δύο αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής συνολικής ισχύος 68MW, οι οποίες όμως, απορρίφθηκαν για περιβαλλοντικούς λόγους (χωροθέτηση εντός ζώνης αποκλεισμού), ενώ παράλληλα υποβλήθηκαν κι άλλες αιτήσεις.Το 2015 η ΡΑΕ έδωσε στην Deutsche Aeolia την πρώτη άδεια για ένα από τα αιολικά πάρκα που είχε στα σκαριά. Επρόκειτο για τον αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Προφήτης Hλίας-Παλαιόπυργος» Λεωνιδίου του Δήμου Nότιας Kυνουρίας και ως δικαιούχοι αναφέρονταν οι Deutsche Bank AG (80%) και Alpha Γκρίσιν Infotech A.E. (20%).


Σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τρεις άδειες παραγωγής για αιολικά πάρκα σε περιοχές της Αρκαδίας και της Λακωνίας συνολικής ισχύος 51MW (20 MW, 15 MW, 16 MW), ενώ μία ακόμη αίτηση, που είχε υποβληθεί από το 2009 για έργο ισχύος 30MW βρισκόταν για χρόνια σε καθεστώς αξιολόγησης από τη ΡΑΕ.


Η προσπάθεια επανεκκίνησης

Τον Μάρτιο του 2022 η ΡΑΕ κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας χορήγησε δύο βεβαιώσεις παραγωγού που αφορούσαν την ανανέωση παλαιότερων αδειών της.

Συγκεκριμένα η πρώτη για αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW στη θέση Προφήτης Ηλίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, έκδοσης του 2015, η οποία μετά από αίτηση της εταιρείας που υπεβλήθη στις 23 Δεκεμβρίου 2021 (ως προς τη μείωση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης) πήρε πάλι την έγκριση της Αρχής.

Η δεύτερη βεβαίωση παραγωγού αφορούσε το έργο για το οποίο η αρχική αίτηση υποβλήθηκε το 2009 και έκτοτε βρισκόταν σε καθεστώς αξιολόγησης. Η άδεια αυτή που δόθηκε το 2020 ήταν για αιολικό πάρκο ισχύος 30 MW στη θέση Μαδαρη-Παλαιολόγου των Δήμων Ευρώτα και Ν. Κυνουρίας, Λακωνίας και Αρκαδίας.


Πιο πρόσφατα, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 η ΡΑΕ ενέκρινε την αίτηση τροποποίησης της βεβαίωσης παραγωγού που ανανεώθηκε εντός του 2022 και αφορά αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW στη θέση Ελάτιας-Μαζαράκι των Δημοτικών Ενοτήτων Γερόνθρων και Λεωνιδίου, των Δήμων Ευρώτα και Ν. Κυνουρίας σε Λακωνία και Αρκαδία.

Η τροποποίηση αφορά τη μεταβολή του αριθμού και τύπου των ανεμογεννητριών του αιολικού σταθμού από πέντε Α/Γ ισχύος 3,0MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 90m, σε τέσσερις Α/Γ ισχύος 3,45MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 136m καθώς και τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής του αιολικού σταθμού από 15 MW σε 13,8MW αντίστοιχα.

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την τροποποίηση ικανοποιούνται οι περιορισμοί χωροθέτησης, ενώ δεν υφίσταται υπέρβαση της μέγιστης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ε.Π.Χ.Σ. Α.Π.Ε. και στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού, έδωσε το «πράσινο φως».


Ωστόσο, όπως σημειώνεται και στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2021, η υλοποίηση των επενδύσεων της εξαρτάται άμεσα από την δυνατότητα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης των έργων, όπως αυτή καθορίζεται από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις. Παράλληλα, έχει γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ότι για τις άδειες που έχουν ληφθεί ισχύει η με αριθμό 699/2012 απόφαση της ΡΑΕ, που χαρακτηρίζει την Πελοπόννησο ως περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, αφού το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από αιολικούς σταθμούς έχει ήδη καλυφτεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη εκδοθείσες προσφορές σύνδεσης από τον διαχειριστή δικτύου και την υπάρχουσα δομή του ηλεκτρικού συστήματος.


Μένει να φανεί επομένως, εάν και κατά πόσο αυτό το «κούρεμα» του σχεδιαζόμενου αιολικού πάρκου στα 13,8MW σηματοδοτεί και κάποια προοπτική υλοποίησης…


newmoney.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages