Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»Υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» μεταξύ του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη, της Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. κας Χριστίνας Αναγνωστάκου και του κ. Κωνσταντίνου Παπανδρέου νόμιμου εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρίας «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» παρουσία των Προέδρων των Κοινοτήτων Άστρους και Μελιγούς κ.κ. Κωνσταντίνο Μπάρλα και Παναγιώτη Καμπύλη αντίστοιχα.

Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 1.428.000,00€ και κατόπιν της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου ανατέθηκε με ποσό 1.399.180,79€. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η προθεσμία περαίωσής του είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Κύριος του έργου είναι ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και φορέας υλοποίησής του είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των αγωγών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (ιδιωτικές συνδέσεις) των οικισμών Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Το προς κατασκευή έργο έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 και τις ισχύουσες Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής μελέτης και τους σύγχρονους κανόνες και εξελίξεις της τεχνολογίας παρόμοιων έργων.

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των 846 αναμονών σύνδεσης και επιπλέον την κατασκευή 1050 νέων ολοκληρωμένων συνδέσεων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση εκτέλεσης ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους καθώς μέσα σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του έργου, να επικαιροποιήσουμε τις μελέτες, να γίνει η διακήρυξη του έργου και σήμερα εδώ να υπογράφουμε τη σύμβαση. Ταυτόχρονα αξίζει να τονιστεί ότι μέσω της έγκρισης και της χρηματοδότησης του έργου που επιτύχαμε, διασφαλίσαμε την απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων από τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης αποχέτευσης που μέχρι πριν χρεωνόταν στους πολίτες με συνολικό κόστος 478,76€ ανά παροχή. Επιπλέον, το έργο αυτό σε συνδυασμό με το έργο της κατασκευής των καταθλιπτικών αγωγών που εκτελείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη της λειτουργίας του δικτύου ακαθάρτων. Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ειδικότερα στην κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών, πολύ σύντομα θα είναι πλέον εφικτή η σύνδεση των πρώτων ιδιωτικών συνδέσεων στο δίκτυο ακαθάρτων του Παραλίου Άστρους. Η υπογραφή και αυτής της σύμβασης είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης δουλειάς που έχει προηγηθεί. Αποτελεί μια δικαίωση για την δημοτική μας αρχή καθώς όλα τα έργα που είχαμε σχεδιάσει μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης».

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη

KOKORIS

DESTINO