Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως ακολούθως:Δύο (2) άτομα, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).
Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Σύνθετου Εσκαπτικού και Φορτωτικού Μηχανήματος (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).
Δύο (2) άτομα, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικού (διάρκεια σύμβασης 8 μήνες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (deyabkin@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ.22001,(τηλ. επικοινωνίας: 2755024183).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 17 Ιανουαρίου 2023 έως 26 Ιανουαρίου 2023.

Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages