Ομιλία - Τοποθέτηση Παπαηλίου στην επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση»

 

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Γιώργος Παπαηλιού

κατά την παρουσίαση-συζήτηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση»:

Το κυβερνητικό «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση» δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.

Περιορίζεται στη σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων, «αφήνοντας εκτός» τις άλλες μορφές παιδικής κακοποίησης.

Αυτή (η παιδική κακοποίηση) εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα κακοποίησης του παιδικού σώματος και της παιδικής ψυχής, συχνά συνυπάρχοντας με άλλες μορφές της. Εναλλάσσεται με αυτές, προηγείται ή έπεται.

Επομένως, θα έπρεπε να προταθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης γενικά κατά της κακοποίησης των παιδιών.

Στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης …» δεν γίνεται αναφορά στους κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν στη σεξουαλική και στις άλλες μορφές κακοποίησης, στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, και συνακόλουθα δεν προβλέπονται πολιτικές και δράσεις αντιμετώπισής τους.

Δεν πρόκειται για σχέδιο δράσης, αφού σ΄ αυτό δεν προβλέπεται η διάθεση πόρων. Έτσι εκ των πραγμάτων καταλήγει σε ένα «σχέδιο» απλής διακήρυξης καλών προθέσεων και όχι σε πραγματικό «σχέδιο δράσης» που μπορεί να εφαρμοστεί επί του πεδίου.

Δεν προβλέπει ούτε ένα ευρώ για τη στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών, που είναι το θεμέλιο της στρατηγικής της πρόληψης, ούτε προσλήψεις ειδικών για τη στελέχωσή τους, ούτε ειδικά μέτρα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στόχος ενός πραγματικού «Εθνικού Σχεδίου Δράσης …» θα πρέπει να είναι η αλλαγή υποδείγματος. Από ένα υπόδειγμα καταστολής και μόνο ποινικής αντιμετώπισης των δραστών της κακοποίησης σε ένα υπόδειγμα κοινωνικής προστασίας του παιδιού που θα υλοποιείται στην κοινότητα μέσω ενισχυμένων ή/και νέων κοινωνικών δομών.

Η έλλειψη σαφούς στόχου και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του σχεδίου αποτυπώνεται και στα προτεινόμενα μέτρα, στον πυρήνα του αναγκαίου Ψηφιακού Εθνικού Μηχανισμού που απουσιάζει, στην πρόληψη, στην έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση και διάγνωση των περιστατικών σεξουαλικής

κακοποίησης ανηλίκων, στη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και στην ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση του παιδιού-θύματος.

Στον αντίποδα, κινείται το προτεινόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία «Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της κακοποίησης των ανηλίκων», με τη δημιουργία Εισαγγελιών ανηλίκων σε όλες τις Περιφέρειες, την ίδρυση και λειτουργία των «Σπιτιών του Παιδιού» σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις με κινητές μονάδες και με άλλες πρωτοβουλίες και κινήσεις.

.

Πυρήνας για την αντιμετώπιση της (σεξουαλικής) κακοποίησης των παιδιών είναι η ενημέρωση, η πρόληψη, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των παιδιών, των γονέων και των φροντιστών στις δομές προστασίας παιδιών, σε πολλά επίπεδα, στην οικογένεια, στο σχολείο, στο δήμο-στην κοινότητα και εν γένει στην κοινωνία, η οποία σήμερα κυριαρχείται από το στοιχείο της βίας, στο πλαίσιο της επιβολής του ισχυρότερου.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS