Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου στον Δήμο Τρίπολης - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου στον Δήμο Τρίπολης

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοίνωνει την πρόθεση του Δήμου να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αn Innovative Digital Environment Based οη Research with Elements ον Immersive Aesthetics and Serious Gaming ('Ενα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον βασισμένο στην έρευνα με στοιχείο εμβυθισπκής αισθητικής και serious gaming)», του Ευρωπαϊκού Πρδγραμματος: «Δημιουργική Ευρώπη», Τομέας: «Πολιτισμός - Ψηφιακές τέχνες».

Διαβάστε την πρόσκληση, ΕΔΩ.

"Κατεβάστε" την αίτηση, ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages