Αλλαγή ημέρας και ώρας για το Δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης

 

Νέα πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (18/11/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 14 - 11 - 2022

Αρ. Πρωτ: 33522

ΠΡΟΣ:

Ø κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Ø Ορκωτό ελεγκτή κ. Μακρή Ιωάννη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε στις 18 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουκατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Περί έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τρίπολης» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη
  2. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 – 2024
  3. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 – 2024
  4. Αποδοχή τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την χρονική περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2022
  5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΜΑΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ» ποσού 15.700,00€
  6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ», ποσού 24.400,00€
  7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 16-11-2022 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

                                                       

                                                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS