Ομιλία Παπαηλίου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου ΔικαιοσύνηςΟμιλία - τοποθέτηση στην αρμόδια επιτροπή στις 8.11.2022 και 

την ομιλία στην ολομέλεια στις 10.11.2022 Ν/Σ Υπ. Δικαιοσύνης Προστατευόμενοι μάρτυρες...

του βουλευτή Αρκαδίας Γιώργου Παπαηλιού

στα παρακάτω link ακολουθούν τα video με τις αντίστοιχες ομιλίες

link1:https://www.youtube.com/watch?v=0nX-401Sw7k

link2:https://www.youtube.com/watch?v=VTfQe4E9zPI


 Γιώργος Παπαηλιού

Βουλευτής Αρκαδίας (ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία)

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παπαηλιού, μιλώντας στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή (7.11.2022) και στην Ολομέλεια της Βουλής (10.11.2022), για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον ««Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου. Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 …»», είπε, μεταξύ των άλλων τα εξής :

Το νομοσχέδιο «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου. Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 …», με το οποίο ενσωματώνεται η συγκεκριμένη Οδηγία, έχει κατατεθεί με μεγάλη καθυστέρηση, αφού μάλιστα συγκεκριμένοι υπουργοί το «είχαν μπλοκάρει», και μετά από ασφυκτική πίεση διεθνών οργανισμών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ένα κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς στη διοίκηση (και οπουδήποτε αλλού) αλλά και η εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση προς τις εφαρμοζόμενες από την κυβέρνηση της ΝΔ πολιτικές. Μάλιστα εμποδίζουν τις «δουλειές»-τις business που έχει ανοίξει η κυβέρνηση με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, ολίγων, ισχυρών και ημετέρων.

Αυτοί, που στο πλαίσιο της απασχόλησης ή της συνεργασίας τους με οποιονδήποτε φορέα, είναι συχνά οι πρώτοι που διακριβώνουν-

ανακαλύπτουν περιστατικά παρανομίας και αυθαιρεσίας, βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να μπορούν να ενημερώσουν τους αρμόδιους και να τα αντιμετωπίσουν.

Οι μάρτυρες ή πληροφιοδότες δημοσίου συμφέροντος , δηλαδή άτομα που αναφέρουν (εντός του φορέα ή σε εξωτερική αρχή) ή αποκαλύπτουν (στο κοινό) πληροφορίες τις οποίες απέκτησαν στο πλαίσιο της απασχόλησης ή της συνεργασίας και αφορούν παράνομες-αξιόποινες πράξεις ή αθέμιτες πρακτικές, συμβάλλουν στην πρόληψη και στον εντοπισμό απειλής ή ζημίας για το φορέα ή για το δημόσιο συμφέρον που, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέμεναν στον σκοτάδι.

Το whistleblowing έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως ένα εργαλείο καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη γίνεται με τρόπο ατελή-κολοβό, δεδομένου ότι δεν αξιοποιείται η δυνατότητα που δίδεται στα κράτη-μέλη, να επεκτείνουν την προστασία τους και για παραβιάσεις του εθνικού δικαίου. Έτσι περιορίζεται η προστασία στα πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου σε συγκεκριμένους τομείς και σε παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε να επεκταθεί το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και στις παραβιάσεις του εθνικού δικαίου, να επεκταθεί η προστασία της Οδηγίας και στις ανώνυμες αναφορές, να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η προστασία των εργαζομένων και των λοιπών προσώπων στα οποία αφορά η Οδηγία από αντίποινα και εκδικητικές συμπεριφορές και να εμπεδωθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών ως παρόχων ανεξάρτητης αντικειμενικής πληροφόρης.

Η μη επέκταση της προστασίας και σε παραβιάσεις του εθνικού δικαίου που θίγουν το δημόσιο συμφέρον, ενέχει ανισότητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου-της συγκεκριμένης πρόβλεψης ρύθμισης.

Ακόμη όμως και η προστασία για όσους αναφέρουν παραβιάσεις είναι ατελής, διότι δεν προβλέπονται οικονομικά κίνητρα. Προβλέπεται μόνον η απαγόρευση αντιποίνων, δηλαδή η προστασία από τυχόν τιμωρία λόγω των αποκαλύψεων, χωρίς όμως να ενθαρρύνονται αυτοί που θέλουν να αναφέρουν-να καταγγείλουν, παρέχοντάς τους οικονομικά κίνητρα.

Σημαντικό και ουσιαστικό ζήτημα αποτελεί επίσης ο περιορισμός του χρόνου προστασίας της ταυτότητας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στην Οδηγία, στο πλαίσιο της οποίας δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός, το χρονικό διάστημα προστασίας εκτείνεται για «όσο διάστημα απαιτείται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης».

Επιπλέον προβλέπονται «…… κυρώσεις σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς το νέο νοµικό πλαίσιο προστασίας των whistleblowers», αλλά μόνον για φυσικά πρόσωπα, σε αντίθεση με όσα ορίζονται στην Οδηγία, όπου ορίζεται ότι «Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (...).

Η μη προσθήκη νομικών προσώπων (για την επιβολή των κυρώσεων) ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες και τους ομίλους εταιρειών (όπου φαινόμενα παραβίασης της νομιμότητας, διαπλοκής και διαφθοράς είναι τα πλέον σημαντικά), αφού τις αποκλείει από την επιβολή κυρώσεων. Συνακόλουθα πρέπει να προστεθούν και τα νομικά πρόσωπα στα οποία να επιβάλλονται κυρώσεις.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου διεξάγεται εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών, εις βάρος πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών. Αυτό έχει τραυματίσει το κράτος δικαίου και την ίδια τη δημοκρατία.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών συνοδεύεται και από ένα άλλο, αυτό της συγκάλυψής του, με την επίκληση του απορρήτου. Δεν

υφίσταται ουσιαστική πρόθεση της κυβέρνησης να διαλευκάνει το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων και της χρήσης παράνομου λογισμικού. Ακόμη και στην pega, την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, δεν εδόθησαν πληροφορίες για την υπόθεση από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Και ας μη λησμονείται, ότι «κουκουλοφόρους» χαρακτήριζε τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis η κυβέρνηση, αμφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία τους. Εξελίχθηκε ένας ασύμμετρος πόλεμος λάσπης, απειλών, αγωγών και μηνύσεων εναντίον των μαρτύρων προκειμένου να καμφθεί το φρόνημά τους και να αναγκαστούν να «πάρουν πίσω» όσα είχαν καταθέσει ενώπιον των Εισαγγελέων Διαφθοράς.

Εν κατακλείδι, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί στην πράξη, παρότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη, τόλμησαν και είχαν καθοριστική συμβολή στην αποκάλυψη βαρβαροτήτων, παρανομιών, αθέμιτων πρακτικών και συνέβαλαν, σε αρκετές περιπτώσεις καθοριστικά, σε αυτό που είναι διαρκές ζητούμενο, στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Γι αυτό ένα κράτος δικαίου τους οφείλει την προσήκουσα προστασία από πράξεις αντεκδίκησης. Αυτή την προστασία έχει θεσμοθετήσει η Ευρώπη και οφείλει να νομοθετήσει-να εισαγάγει στην εθνική έννομη τάξη και η χώρα μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν το πράττει. Μάλιστα, με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, υπονομεύει την προστασία που υποτίθεται ότι θεσμοθετεί.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS