Τρίπολη: Προχωράει πλέον η Διαπλάτυνση οδού Καραϊσκάκη προς Πανεπιστήμιο Πελ/σου - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Τρίπολη: Προχωράει πλέον η Διαπλάτυνση οδού Καραϊσκάκη προς Πανεπιστήμιο Πελ/σου

 

Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Ταχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τρίπολη
Ταχ. Κώδ. : 22132
Πληροφορίες: Παρασκευοπουλου Μαρία
Τηλ. : 2713610426
Τρίπολη 23-11-2022
Αριθ. πρωτ.:34453

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ. 424/2022 Απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την
υπ. αριθ. 74/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με θέμα: «Κήρυξη αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης, για λόγους δημοσίας ωφέλειας, με τις διατάξεις των άρθρων 211 & 212 του ν.
3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης, συνολικού
εμβαδού 5.654,54 τ.μ, προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο "Διαπλάτυνση οδού Καραϊσκάκη προς
Πανεπιστήμιο Πελ/σου", στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τρίπολης» (ΦΕΚ 730/Δ/22.10.21).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου