Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου ΠελοποννήσουΤο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο: «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του - Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.», με κωδικό ΟΠΣ 5124141 (ΕΔΒΜ 124).

Το Υποέργο με τίτλο "Αναβάθμιση της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π." έχει ως βασικούς στόχους:
🎯 Την επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.
🎯 Την αναδιοργάνωση των εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία κεντρικού συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας και διασύνδεσή του με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
🎯 Την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας.
🎯 Την υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου