Υπογράφηκε η σύμβαση «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου και μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

14/10/22

Υπογράφηκε η σύμβαση «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου και μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

 


Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου

σημείου και μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», μεταξύ του Δημάρχου

Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη και της ανάδοχης εταιρείας «Enviroplan Μελετητική –

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών και Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία».

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 117.752,06€ πλέον Φ.Π.Α. Ύστερα από

την δημοπράτηση και την έκπτωση που προσέφερε ο ανάδοχος συμβασιοποιήθηκε με

προϋπολογισμό 49.795,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση των μελετών ανέρχεται σε έξι μήνες και ο συνολικός

χρόνος (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) σε εννέα μήνες.

Το προς μελέτη αντικείμενο αφορά την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών

μετά των υποστηρικτικών τους ενεργειών, που απαιτούνται για την κατασκευή ενός (1)

Πράσινου Σημείου και μιας (1) Δημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην

πηγή βιοαποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Ειδικότερα οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν:

• Περιβαλλοντική Μελέτη για την αδειοδότηση του έργου (ΠΠΔ)

• Τοπογραφική Μελέτη

• Γεωτεχνική Μελέτη

• Μελέτη επιλογής τεχνολογίας μονάδας κομποστοποίησης

• Οριστική Μελέτη

Η Οριστική Μελέτη για την κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους

μελέτες:

- Αρχιτεκτονική Μελέτη

- Στατική Μελέτη

- Η/Μ Μελέτη

- Χημική Μηχανική και Χημικών Εγκαταστάσεων Μελέτη

- Υδραυλική Μελέτη

- Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων

• Τεύχη Δημοπράτησης


Άστρος, 14.10.2022


Ι. Κυριακού & Πινδάρου Άστρος Τ.Κ. 220 01 Τηλ. 27553 60101 & 102

Ε-mail: astros01@otenet.gr URL:www.boriakinouria.gov.gr2

• ΣΑΥ – ΦΑΥ

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη

συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύουν στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα

αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές

χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι η

άμεση εκπόνηση των μελετών προκειμένου να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση για τη

δημιουργία πράσινου σημείου στον Δήμο μας. Πρόκειται για ένα μακρόπνοο σχέδιο το οποίο

θα βελτιώσει έμπρακτα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα συμβάλλει στην αισθητική

αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής μας. Δουλεύουμε πάνω σε έργα και υποδομές που

συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages