Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεχίζεται στον Δήμο Τρίπολης - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεχίζεται στον Δήμο Τρίπολης

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεχίζεται στον Δήμο Τρίπολης

Η πρώτη υβριδική συνάντηση των «Ψηφιακών Μετασχηματιστών» πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βίλνιους της Λιθουανίας για κάποιους συμμετέχοντες και διαδικτυακά για τους υπόλοιπους μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Τρίπολης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο Δήμαρχος @Κώστας Τζιούμης ο οποίος υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και εκπροσώπησή  του σε ποικίλα έργα, προγράμματα και πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσει τις ψηφιακές του δυνατότητες και ευκαιρίες.

Η εκπαίδευση στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με διάφορες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της νεολαίας λαμβάνοντας υπόψη την συμπερίληψη, την συμμετοχή και την διαφορετικότητα˙ στην αύξηση των ικανοτήτων των youth workers και την αξιοποίηση νέων προσεγγίσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό ως προς την εργασία στον τομέα της νεολαίας· και στην αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό από διαφορετικούς τομείς προκειμένου να διερευνηθεί το δυναμικό της διατομεακής συνεργασίας και να εμπλουτιστούν οι δράσεις για τη νεολαία.

Οι επόμενες δύο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, ενώ η προβλεπόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Αρμενία το 2023.

#digitaltransformers #digitalwellbeing #digitalsustainability

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου