Το νεο ΤΣ του Πολεμικού Μουσείου/Παράρτημα Τρίπολης - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Το νεο ΤΣ του Πολεμικού Μουσείου/Παράρτημα Τρίπολης

 Στο Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Τρίπολης, την Τετάρτη 12 Οκτ 2022, διεξή-χθη η εναρκτήρια συνεδρίαση του νέου Τοπικού Συμβουλίου (ΤΣ), με απαρτία των μελών του.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της 1ης Σε-πτεμβρίου 2022, (εν προκειμένω του ΥΦΕΘΑ κ Νικολάου Χαρδαλιά στον οποίο έχουν μεταβιβασθεί οι αρμοδιότητες εποπτείας των υπαγομένων στο ΥΕΘΑ ΝΠΔΔ), ορίσθηκαν ως μέλη του ΤΣ οι:

α. Δημοσθένης Σωτηρόπουλος

β. Νικόλαος Φλώρος

γ. Ιωάννης Τρουπής

δ. Ματίνα Παράσχου,

ενώ με Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1039 τεύχος ΥΟΔΔ/2021), ο Σμήναρχος Φωτό-πουλος Δημήτριος τοποθετήθηκε ως Διευθυντής του Παραρτήματος και Πρόε-δρος του ΤΣ.

Τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων, έχουν τριετή θητεία και αποτελούν, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας του Πολεμικού Μουσείου, όργανο ει-σηγήσεων και υποβοήθησης του έργου αυτών.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, ο Διευθυντής του Παραρτήματος Τρίπολης, ενη-μέρωσε τα νέα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε τρέχοντα θέματα λειτουργίας, εγκαταστάσεων, κειμηλίων, αρχειακού υλικού και στελέχωσης του Μουσείου, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πο-λεμικού Μουσείου Υποπτέραρχος Ιωάννης Θεοδοσουλάκης, καλωσορίζοντας τα νέα μέλη αναφέρθηκε στις δράσεις και τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Οργανισμού του Πολεμικού Μουσείου και ιδιαίτερα στον επικοινωνιακό σχεδια-σμό, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής που διέπει τη σύγχρονη λειτουργία των Μουσείων, με στόχο την εξωστρέφεια και τη διεύρυνση του κοινού προς κάθε ηλικιακή ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου