Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τρίπολης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τρίπολης

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τρίπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρίπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρίπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Νέες  Τεχνολογίες  στην Τρίτη Ηλικία

25

Χ

2

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθηκαθημερινή ζωή

25

Χ

3

Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος

50

Χ

4

Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία

25

Χ

5

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική

Ανάπτυξη

25

Χ

6

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

Χ

7

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός

εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων,

διατροφή κλπ)

25

 

Χ

8

Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

9

Βασικά Αγγλικά Α1

50

Χ

10

Βασικά Αγγλικά Α2

50

Χ

11

Βασικά Γαλλικά Α1

50

Χ

12

Βασικά Γαλλικά Α2

50

Χ

13

Βασικά Γερμανικά Α1

50

Χ

14

Βασικά Γερμανικά Α2

50

Χ

15

Βασικά Ισπανικά Α1(ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022)

50

Χ

16

Βασικά Ισπανικά Α2 (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022)

50

Χ

17

Βασικά Ιταλικά Α1

50

Χ

18

Βασικά Ιταλικά Α2

50

Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : κ. Σιέμπου Έρη 2713 610456, κ. Χιώτη Ελένη 2713 600480

Ταχ. Διεύθυνση: Αταλάντης και Λαγοπάτη 45, 22131 Τρίπολη

Email:  tm.paideias@tripolis.gr                                       

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

ΑΙΤΗΣΗ

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS