Ανακοίνωση / πρόσκληση αναδασμού κάμπου Νεστάνης

 
Ανακοίνωση / πρόσκληση αναδασμού ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

Η Επιτροπή αναδασμού του Κάμπου της Νεστάνης ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους κτηματίες / ιδιοκτήτες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση και να υποβάλουν στην Επιτροπή αναδασμού την ΑΙΤΗΣΗ που προβλέπεται προκειμένου να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία συμμερίζεται και συναίνει απόλυτα την ιδέα αυτή με πρόθεση να προχωρήσει το θέμα .σύντομα .
Οι Αιτήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία του ΚΕΠ ως και από την γραμματέα του Προοδευτικού Συλλόγου
ΥΠΟΨΗ των αιτούντων ότι η αίτηση αυτή δεν είναι καθόλου δεσμευτική ως την στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι κληθούν να συναινέσουν επί της ουσίας της ολοκλήρωσης της διαδικασίας .
Δικαιολογητικά που απαιτούνται από την επιτροπή για την υποβολή του αιτήματος .

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη

KOKORIS

DESTINO