Αποτελέσματα εκλογών Πολιτιστικού Συλλόγου Ριζών Αρκαδίας - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Αποτελέσματα εκλογών Πολιτιστικού Συλλόγου Ριζών Αρκαδίας
α αποτελέσματα των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή!
Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κύριο Γεώργιο Αθ. Γκάνιο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, κυρίους Γεώργιο Ι. Γκάνιο, Αναστάσιο Κιρκίνη και Μιχάλη Σαββάκη για την πολύτιμη βοήθειά τους στη διενέργεια των εκλογών!
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α) Για το ΔΣ
Μεταξύ των ισοψηφισάντων Γκόρου Πέτρου και Καρκαζή Νικολάου ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η Εφορευτική Επιτροπή κατατάσεται πρώτος ο Γκόρος Πέτρος και έπεται ο Καρκαζής Νικόλαος.
Μεταξύ των ισοψηφισάντων Κρίγκα Κωνσταντίνου και Δεληγιάννη Ράντη Κωνσταντίνας ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η Εφορευτική Επιτροπή κατατάσεται πρώτος ο Κρίγκας Κωνσταντίνος και έπεται η Δεληγιάννη Ράντη Κωνσταντίνα.
Μεταξύ των ισοψηφισάντων Μπατί Βινέι και Μαντατή Βασιλείας ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η Εφορευτική Επιτροπή κατατάσεται πρώτος ο Μπατί Βινέι και έπεται ο η Μαντατή Βασιλεία.
Β) Για την Ε.Ε.
Μεταξύ των ισοψηφισάντων Αγγελικής Χαϊδά και Δέσποινας Μουκάνου ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η Εφορευτική Επιτροπή κατατάσεται πρώτη η Χαϊδά Αγγελική και έπεται η Μουκάνου Δέσποινα.Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος "Οι Ρίζες μας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου