Υπεγράφη η σύμβαση για την αντικατάσταση 3 καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

 
Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων

στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» προϋπολογισμού 915.000,00€, μεταξύ του Περιφερειάρχη

Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και του αναδόχου του έργου.

Παρούσα στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας κα Χριστίνα Αναγνωστάκου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που

υπεγράφη τον περασμένο Μάρτιο, μεταξύ της Περιφέρειας, της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Το έργο, ειδικότερα, προβλέπει την αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων

και περιλαμβάνει την κατασκευή των σχετικών υδραυλικών, τεχνικών και δομικών έργων

μαζί με την προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών που προβλέπονται στη μελέτη, έχει δε 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10 μήνες.

Αναλυτικά, οι εργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση

σε:

– Τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού Κ1 του αντλιοστασίου Α1, το οποίο παραλαμβάνει τα

λύματα του Άστρους και της χειμερινής Μελιγούς και τα παροχετεύει στην εγκατάσταση

επεξεργασίας λυμάτων.

– Τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού Κ2 του αντλιοστασίου Α2, το οποίο παραλαμβάνει τα

λύματα του Παραλίου Άστρους και τα παροχετεύει στην εγκατάσταση επεξεργασίας

λυμάτων.

– Τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού Κ3, του αντλιοστασίου Α3, το οποίο παραλαμβάνει τα

επεξεργασμένα λύματα από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και τα παροχετεύει στο

φρεάτιο φόρτισης του αγωγού διάθεσης.

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε την ανάγκη να είναι άρτια η μελέτη για την υλοποίηση του εν

λόγω έργου, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την πορεία υλοποίησής του και κάλεσε

τον εργολάβο να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΚ Χριστίνα Αναγνωστάκου είπε ότι η κατασκευή

του δικτύου ακάθαρτων έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, συγκεκριμένα πριν από το

2000. Όταν ολοκληρώθηκε και κατά τη διάρκεια των δοκιμών εμφανίστηκαν προβλήματα,δηλαδή σπασίματα των υφιστάμενων από αμιαντοσωλήνα καταθλιπτικών αγωγών για αυτό

και κρίθηκε άκρως αναγκαία η αντικατάστασή τους.


Το έργο αυτό σε συνδυασμό με το έργο των ιδιωτικών συνδέσεων του βιολογικού το οποίο

έχει ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και την

σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, αναβαθμίζουν όλη την

περιοχή και θωρακίζουν το περιβάλλον βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS