ΕΣΑμεΑ: Εργασία- 1 Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην Τρίπολη
 Στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1372/23.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 Κοινωνικό Λειτουργό στο Παράρτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στην Τρίπολη παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr)

                                                              

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS