Φιλοσκοπευτικός Σύνδεσμος Τρίπολης : Αγώνες Σταθερού Στόχου Γ’ Κατηγορίας - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking


Φιλοσκοπευτικός Σύνδεσμος Τρίπολης : Αγώνες Σταθερού Στόχου Γ’ ΚατηγορίαςO Τοπικός Φιλοσκοπευτικός Σύνδεσμος Τρίπολης ¨Εύανδρος» προκηρύσσει Αγώνες Σταθερού Στόχου Γ’ Κατηγορίας, το Σάββατο 03.09.2022 από 15.30 ως 20.30 και την Κυριακή 04.09.2022 από 09.00 έως 14.30 στα αγωνίσματα: Κεντρικής Πυροδότησης 30+30, Πιστόλι σπορ Γ-Ε-Ν, και Στάνταρ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Σκοπευτήριο της Αγίας Τριάδος Σεχίου (3ο ΠΒ -11ου Συντάγματος Πεζικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1. Ισχύουν οι κανονισμοί της ΣΚ.Ο.Ε. και της I.S.S.F, καθώς και οι εγκύκλιοι Δ.Ε.Σ.Σ./ΣΚ.Ο.Ε..
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές/τριες όλων των σωματείων και ομάδων της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. που έχουν σε ισχύ Δ.Α.Ι. και θεωρημένη την Κάρτα υγείας για το 2022.
3. Στόχοι με μέριμνα του Συνδέσμου μας.
4. Όπλα και φυσίγγια θα διατίθενται, αφ΄ενός από τον Σύνδεσμό μας και αφ΄ετέρου με μέριμνα των συμμετεχόντων αθλητών ή των σωματείων τους.
5. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των κριτών γίνονται μόνο από τον αρχηγό της ομάδος του σωματείου και μόνον εφ΄όσον καταθέσει παράβολο 30 € το οποίο επιστρέφεται εάν η ένσταση τύχει αποδοχής.
Επισημαίνεται το τελεσίδικο όλων των επί των ενστάσεων αποφάσεων
6. Ως συμμετοχή στου αγώνες ορίζεται το ποσό των 15 € για κάθε αγωνιζόμενο αθλητή.
7. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται στον Σύνδεσμο έως και την 12η νυκτερινή της προηγούμενης των αγώνων ημέρας.
Για τα μη προβλεπόμενα με την παρούσα προκήρυξη, αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή.
Οργανωτική Επιτροπή: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
Αγωνόδικος Επιτροπή: Βασιλική Τζανή, Παναγιώτης Παράσχος, Μητσιοπούλου Αικατερίνη.
Γραμματεία: Πουλογιαννόπουλος Παύλος, Κυριακόπουλος Γεώργιος.
Αρχηγοί Βολής: Παναγιώτης Παράσχος, Μπισμπίκος Δημήτριος.
Βαθμολογία: Σταυρόπουλος Ευθύμιος, Λατσώνας Ευάγγελος.
Εκπρόσωπος ΣΚ.Ο.Ε.: Παναγιώτης Παράσχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages