Το Ελαιοχώρι Αρκαδίας μαζεύει αντικείμενα για το νέο μουσείο του - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking


Το Ελαιοχώρι Αρκαδίας μαζεύει αντικείμενα για το νέο μουσείο τουΣήμερα 21/09/2022 ο πρόεδρος με τον γραμματέα του συλλογού μας παραβρέθηκαν σέ συνάντηση στό δημαρχείο μέ τούς μουσειολόγους καί τούς υπεύθυνους τής εταιρείας πού έχουν αναλάβει τήν κατασκεύη τού έργου,παρών ήταν καί οι υπεύθυνοι πού έχουν οριστεί από τήν πλεύρα τού δημαρχείου.
Μετά από μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γιά τό πώς θά κατασκευαστεί τό μουσείο μάς τόνισαν ότι χωρίς τήν συλλογή εκθεμάτων απο τό χώριο τό έργο είναι αδύνατο νά πραγματοποιηθεί,ορίστικε σάν καταληκτική ημερομηνία η 02/10/2022.

Ο Φ.Ο.Ε ήδη έχει μαζέψει αντικείμενα πού έχουν δώρισει συγχώριανοι μας γία νά αξιολογήθουν και νά γίνουν μέρος τού μουσείου μάς καί τούς ευχαριστούμε αλλά δέν είναι αρκέτα ώστε νά ολοκληρωθεί τό έργο.Γιά αύτο τό λόγο απευθύνουμε εκκλήση πρός όλους τούς Ελαιοχώριτες νά παραχωρησούν πρός τό συλλόγο κάθε αντικείμενο πού θά μπορούσε νά εκτέθει στό νέο μούσειο μάς ώστε καί εμείς αλλά καί οί επόμενες γένιες νά έχουν τήν δυνατότητα νά τά απολαμβάνουν σέ ένα καθαρό καί συγχρονό περιβαλλόν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages