Με 26 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

30/9/22

Με 26 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης

 

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (5/10/2022)
 •  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη,  30  - 9 - 2022

Αρ. Πρωτ: 28875

 

ΠΡΟΣ:

Ø κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 5 Oκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.     Μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας.»

 1. «Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσες στο Αποστολοπούλειο" κτίριο - πρώην Κ.Ε.Π. 0362 της Κοινότητας Βλαχοκερασέας». (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 2. «Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Γαρέας»
 3. «Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Ψηλής Βρύσης».
 4. Παραχώρηση του Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου Τρίπολης για το χρονικό διάστημα από 9 Οκτωβρίου έως 14 Οκτωβρίου 2022 για την πραγματοποίηση πρόβας, και από 15 έως 23 Οκτωβρίου για την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης.
 5. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και Κινητών Μονάδων Εστίασης» ιδιοκτησίας της εταιρείας Νάνσυ Τασουλή & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 3-5 στην Τρίπολη».  
 6. Έγκριση κοπής δέντρων»
 7. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων Συντροφιάς Δήμου Τρίπολης
 8. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης
 9. Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 10. Περί αποδοχής ή μη της υπ΄αρ. πρωτ. 23293/8-8-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρακούρτη Βασιλείου
 11. Ανάκληση της αρ. 571/2022 Α.Ο.Ε και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΥΘΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ SERIOUS GAMING» ΤΟΥ Χ.Π. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ».
 12. Αλλαγή τίτλου έργου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2022
 13. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «Αποκατάσταση τοιχείου στην Ε.Ο. Τρίπολης – Άργους εντός του Οικισμού Αγιωργήτικα μπροστά από ιδιοκτησία Μπουρλώκα»
 14. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθούν οι μελέτες για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς Δ.Ε. Σκυρίτιδας Δήμου Τρίπολης
 15. Αίτημα για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου βάσει του Ν.4759/2020, περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
 16. Έγκριση διέλευσης του 4ου ΜΑΙΝΑΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
 18. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 583/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 19. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 665/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 20. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προσωρινή μεταβατική λύση διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Τρίπολης – Α Φάση, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
 21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.
 22. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής έργου που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 026/1 (2021 ΕΠ02610049)
 23. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής έργου που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2022
 24. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού γηπέδου «Αναστάσιος Μουκάκης» (Φιλικών) στον Παναρκαδικό Αθλητικό Όμιλο Κωφών «ΜΟΡΙΑΣ»
 25. Έγκριση παραχώρησης των εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων  Ανατολικής Πελοποννήσου

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages