ΑΣΕΠ: Προ των πυλών ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός - Πόσες θέσεις θα περιλαμβάνει - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

ΑΣΕΠ: Προ των πυλών ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός - Πόσες θέσεις θα περιλαμβάνει

 Σε επεξεργασία έχει το ΑΣΕΠ την έκδοση της προκήρυξης για τον διετή Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό που αναμένεται να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο.

Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες του Proson.gr, ο Πανελλήνιος Γραπτός του Δημοσίου θα περιλαμβάνει λίγες παραπάνω από 1.000 θέσεις εργασίας που θα κατανέμονται σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς σε όλη την Επικράτεια.

Η προκήρυξη θα έχει αριθμό 2Γ/2022 και θα είναι ο δεύτερος γραπτός διαγωνισμός που οργανώνει το ΑΣΕΠ το 2022. Έχει προηγηθεί ο γραπτός διαγωνισμός για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Proson.gr, αναμένεται να διεξαχθεί το τελευταίο 10ήμερο του Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της Αρχής είναι στείλει το Εθνικό Τυπογραφείο την 2Γ/2022 εντός του φθινοπώρου.
Μάλιστα, αυτή τη στιγμή το ΑΣΕΠ συνεργάζεται «στενά» με το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να «στήσει» την διαδικασία διεξαγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ επεξεργάζονται τα καινοτόμα στοιχεία του διαγωνισμού αυτού, δηλαδή τα τεστ δεξιοτήτων και τα τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Τι θα περιλαμβάνει ο γραπτός διαγωνισμός

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός θα αφορά την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα περιλαμβάνει:

  1. εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
  2. δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διενεργείται υπό την μορφή των «πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΑΕΙ», και οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν δεν θα μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μιας ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος

Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων, αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, θα καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Επίσης, όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια ορίζεται με την προκήρυξη η εξεταστέα ύλη κάθε σταδίου.

Βαθμολόγηση γραπτών

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

  1. εξέταση γνώσεων: 50%,
  2. δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

Παράλληλα, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα μπορεί να προβλέπει και αρνητική βαθμολόγηση, όταν το μάθημα ή η δοκιμασία έχει εξετασθεί με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Βαθμός της εξέτασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών. Αν τα μαθήματα ή οι δοκιμασίες έχουν συντελεστή βαρύτητας, βαθμός της εξέτασης είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος ή δοκιμασίας.

Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης προστιθεμένων και των τυχόν προσαυξήσεων του υποψηφίου.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου, όπως συμβαίνει και σήμερα.

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να κάνετε μητρώο στον ΑΣΕΠ ή να το επικαιροποιήσετε, διαδικασία που είναι σχετικώς χρονοβόρα.
πηγή:https://www.ethnos.gr/Economy/article/221324/asepprotonpylonopanellhniosgraptosdiagonismosposestheseisthaperilambanei

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου