Αναστολή λειτουργίας για δημοτικά και νηπιαγωγεία Αρκαδίας λόγω μηδενικών εγγραφών- Ποια είναι αυτά - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

18/8/22

Αναστολή λειτουργίας για δημοτικά και νηπιαγωγεία Αρκαδίας λόγω μηδενικών εγγραφών- Ποια είναι αυτά

 Το ΦΕΚ αναφέρει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022-2023 των παρακάτω Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων:


2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 9233043 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 9030324 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 9030251 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 9030300 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 6 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 9030318 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 9030235 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Τεύχος B’ 4315/11.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43811 

3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 9521703 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 9030240 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages