Καμπύλης: Με την αποπεράτωση όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων το κλειστό γυμναστήριο θα είναι ένας σύγχρονος και ασφαλής χώρος άθλησης - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Post Top Ad

διαφημιστειτε εδω πληρ. 6907922325

Καμπύλης: Με την αποπεράτωση όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων το κλειστό γυμναστήριο θα είναι ένας σύγχρονος και ασφαλής χώρος άθλησης

 Με μια ακόμη διακήρυξη συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας που αφορά το έργο με τίτλο

«Διαμόρφωση χώρου εισόδου κλειστού γυμναστηρίου Άστρους και εγκατάσταση μέσων

ενεργητικής πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 105.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, και ως καταληκτική

ημερομηνία ορίζεται η 19 η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Πρόκειται για έργο αισθητικής, περιβαλλοντικής και λειτουργικής αναβάθμισης του χώρου

της εισόδου του κλειστού γυμναστηρίου Άστρους καθώς και η εγκατάσταση απαιτούμενων

μέσων πυρασφάλειας. Το τμήμα αυτό του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει τη ράμπα

εισόδου στο γυμναστήριο, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του, όπως επίσης και

αδιαμόρφωτη ράμπα εισόδου στο δυτικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Μετά από πολλά

χρόνια ξεκινάει η αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Άστρους. Το έργο αυτό αποσκοπεί

τόσο στην ανάπλαση της εισόδου όσο και στην πυρασφάλεια του κτιρίου. Παράλληλα, το

επόμενο χρονικό διάστημα, θα εκδοθεί η διακήρυξη η οποία θα αφορά στην ενεργειακή

αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου. Με την συντήρηση και την αναβάθμιση των

αθλητικών εγκαταστάσεων στοχεύουμε στη διοργάνωση και διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών

γεγονότων. Με την αποπεράτωση όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων το κλειστό

γυμναστήριο θα είναι ένας σύγχρονος και ασφαλής χώρος άθλησης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου