ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ `Α ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

 

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ `Α ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 700.000,00 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, Οικοδομικά, Η/Μ, Υδραυλικά με προϋπολογισμό 700.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία του έργου, ΕΔΩ.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη

KOKORIS

DESTINO