Ο Γ. Παπαηλίου στη γιορτή της ρίγανης και την έκθεση αγροτικών προϊόντων στον Κοκκορά Ηραίας - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Ο Γ. Παπαηλίου στη γιορτή της ρίγανης και την έκθεση αγροτικών προϊόντων στον Κοκκορά ΗραίαςΣτη γιορτή της ρίγανης και την έκθεση αγροτικών προϊόντων στον Κοκκορά Ηραίας

Η Αρκαδία, και ειδικότερα η Γορτυνία, αποτελεί τμήμα της ελληνικής περιφέρειας, η οποία χαρακτηρίζεται από ερήμωση, εγκατάλειψη και μαρασμό.
Η πολλαπλή κρίση και οι περσινές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή έχουν επιτείνει τα χαρακτηριστικά καθυστέρησης και υπανάπτυξής της.
Για τις προκληθείσες από τις πυρκαγιές καταστροφικές συνέπειες, η Γορτυνία για μία φορά ακόμη βρίσκεται «εκτός κάδρου» ενδιαφέροντος της πολιτείας-της κυβέρνησης της ΝΔ, παραμένει «ξεχασμένη». Για δε το σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που προτάθηκε από πλευράς μας, δεν γίνεται καν λόγος.
Παρά ταύτα, η Γορτυνία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα (ανόθευτη-παρθένα φύση, φυσικό κάλλος, πρόσφορες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, μυθολογία, ιστορία, λαϊκή παράδοση και πολιτισμός), που μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα της. Όμως γι΄ αυτό, πέραν της ανάγκης αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος, απαιτείται σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών, ώστε να υπάρχει σαφής στόχευση και αποτελεσματικότητα.
Η κτηνοτροφία, η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων συνδυαστικά με τη μεταποίησή τους και την παροχή θεματικών τουριστικών υπηρεσιών ήπιας μορφής, αποτελούν τα πεδία που αντιστοιχούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Γορτυνίας.
Όλοι αυτοί οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας μπορεί και πρέπει να στηριχθούν, να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν. Η αποτελεσματικότητα της αξιοποίησής τους προϋποθέτει την κινητοποίηση και τη συλλογική δράση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως των νέων Γορτυνίων, που ζουν και δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Γορτυνίας, διαθέτουν υψηλής ποιότητας προσόντα και διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την πατρώα γη.
Η γιορτή της ρίγανης και η έκθεση αγροτικών προϊόντων στον Κοκκορά αποδεικνύουν ότι στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις αντιξοότητες και τις συνθήκες πολλαπλής κρίσης, λειτουργούν πυρήνες δημιουργίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, εκδηλώσεις αυτού του είδους πρέπει να έχουν συνέχεια. Με αυτό τον τρόπο δικαιολογείται η πραγματοποίησή τους και επισφραγίζεται η επιτυχία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου