Σύλλογος ΑμεΑ Αρκαδίας: δύο προκηρύξεις 28 θέσεων για άτομα με αναπηρία - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Σύλλογος ΑμεΑ Αρκαδίας: δύο προκηρύξεις 28 θέσεων για άτομα με αναπηρία

 
Ο Σύλλογος ΑμεΑ Αρκαδίας σας γνωστοποιεί πως εξακολουθούν και τρέχουν οι δύο προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π με αριθμό 3Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 37/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022) 28 θέσεων για άτομα με αναπηρία 50% και 14 για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έως τις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και η με αριθμό 4Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022) 12 θέσεων για άτομα με αναπηρία 50% και 6 για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έως στις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2710221964 και στα γραφεία μας, στο Παλαιό Δημαρχείο Τρίπολης ( οδός Εθν. Αντιστάσεως 43) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 – 16.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου