Πετράκος: η Περιφερειακή Αρχή παραβιάζει συστηματικά το νόμο - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Post Top Ad

διαφημιστειτε εδω πληρ. 6907922325

Πετράκος: η Περιφερειακή Αρχή παραβιάζει συστηματικά το νόμο

 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αθανάσιος Πετράκος και Δημοσθένης Δρούγκας

ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ

Την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,

Επειδή η Περιφερειακή Αρχή παραβιάζει συστηματικά το νόμο και δεν μας χορηγεί τα έγγραφα για το ΣΔΙΤ της διαχείρησης Απορριμμάτων που έχουμε ζητήσει με τέσσερες διαδοχικές αιτήσεις στις 29-12-2021 στις 26-1-2022 και στις 16-3-2022 και 8/4/20022.

Στην αναφορά μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τονίζουμε:

«Σας αναφέρουμε και σας ενημερώνουμε ότι, παρότι εδώ και 55 ημέρες περίπου έχουμε επανυποβάλει αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κ. Ιωάννη Μαλτέζο και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα να μας δοθούν τα κατωτέρω έγγραφα που αναφέρουμε στην αίτησή μας, δεν μας έχουν δοθεί.

Την ίδια τακτική είχα ακολουθήσει η Περιφερειακή Αρχή και στις προηγούμενες αιτήσεις μας.

Επειδή η πρακτική αυτή είναι αντίθετη με τον νόμο, τη χρηστή διοίκηση και εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων μας ως Περιφερειακών Συμβούλων, παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα τα δέοντα προς την Περιφερειακή Αρχή, ώστε να συμμορφωθεί με τον Νόμο και να μας χορηγήσει όλα τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει και τα οποία αναφέρονται στην τελευταία αίτησή μας, την οποία σας επισυνάπτουμε μαζί με το αποδεικτικό της παραλαβής της από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

7-4-2022

Νέα Επερώτηση

Θέμα: «Γιατί δεν μας δίνετε τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει για το ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων»

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,

Είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε για μια ακόμη φορά και να σας ζητήσουμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια και σαφήνεια:

1) Γιατί δεν μας δίνετε τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει για το ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων με τρείς διαδοχικές αιτήσεις στις 29-12-2021 στις 26-1-2022 και στις 16-3-2022;.

2) Γιατί αγνοήσατε το συγκεκριμένο ερώτημα μας και δεν απαντήσατε στο ερώτημα μας γιατί δεν καταθέτετε τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει με τις ανωτέρω τρεις επιστολές μας στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥΠ τη Δευτέρα 4/4/2022 όταν συζητήθηκε η επερώτηση μας με αφορμή τις απειλές του κ. Περιφερειάρχη κατά των αγωνιζόμενων κατοίκων του Δήμου Ευρώτα.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι το να μην μας δίνετε τα έγγραφα που ζητάμε δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ηθικό καθότι η μη κατάθεση εγγράφων είναι παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αλλά και σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση του ΄Ααρχους και την Κοινοτική Νομοθεσία .Η διεθνής αυτή σύμβαση, όπως γνωρίζετε κυρώθηκε από την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2005 με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α΄303) και, επομένως, αποτελεί στη χώρα μας εθνικό δίκαιο και, μάλιστα, με τυπική ισχύ υπέρτερη των κοινών νόμων.

3.Σας ρωτάμε επίσης αν η συμπεριφορά σας αυτή είναι λόγω αυταρχικής αντίληψης της εξουσίας που κατέχετε; ή μήπως στα συγκεκριμένα έγγραφα που ζητάμε υπάρχει κάτι που θέλετε να κρύψετε διότι μπορεί να εκθέσει ή εσάς ή την κυβέρνηση;

Επειδή, όπως σας έχουμε πει και πάλι, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στις νόμιμες ενέργειες για την παράβαση καθήκοντος στην οποία έχετε υποπέσει,

απευθυνόμαστε για τελευταία φορά, με την παρούσα επερώτηση μας και σας ζητάμε να μας καταθέσετε εντός μίας εβδομάδας τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει και σας τα υπενθυμίζουμε.

Αυτά είναι:

1. Όλη η αλληλογραφία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δηλαδή η προδικαστική πράξη του 5ουΤμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου 857/21 με την οποία ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία .Τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Η απόφαση-Οριστική πράξη του 5ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 33/22 η οποία έκανε αποδεκτό το αίτημα της Περιφέρειας για νέα τροποποίηση της Σύμβασης ΣΔΙΤ .

3. Το συγκεκριμένο άρθρο της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΦΟΣΔΑ το οποίο προβλέπει και επιτρέπει ότι η παράδοση του έργου θα γίνει άνευ χρονικών όρων και ορίων.

4. Το αντίγραφο της υπογραφής έναρξης των εργασιών που υπέγραψε ο κ. Περιφερειάρχης και ο κ. Παπαθανάσης στις 29-1-2021, με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

5. Ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι δέσμευση της εταιρείας να τους κατασκευάσεις ιδίοις εξόδοις και ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι υποχρέωση των Δήμων και της Περιφέρειας να κατασκευαστούν.

6. Ποιο άρθρο της σύμβασης ή ποιο σημείο της πρόσφατης απόφασης -Οριστικής πράξης του 5ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 33/22 του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο προβλέπει ότι οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους που θα κατασκευαστούν οι μονάδες είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να πληρώσει την διάνοιξη και κατασκευή τους και όχι της αναδόχου εταιρείας όπως προκύπτει από την κοινή λογική αλλά και την αρχική σύμβαση μιας και η επιλογή των τριών χώρων έγινε από την ανάδοχο εταιρεία.

7. Το αποδεικτικό της αίτησης κατάθεσης του αναμορφωμένου φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πότε κατατέθηκε ο νέος αναμορφωμένος φάκελος και αν τηρήθηκε η συμβατική προθεσμία των 7 μηνών από τις 25-6-2021 που είχε υπογράψει η Περιφέρεια σύμβαση με την εταιρεία ENVIROPLAN A.E. διαρκείας 7 μηνών.

Υ.Γ. Σας επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε δικαιολογίες του τύπου « ευθύνονται υπάλληλοι». Η ευθύνη για τη μη κατάθεση εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας των αιτουμένων εγγράφων είναι της Περιφερειακής Αρχής.

Οι επερωτώντες και αιτούντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου